Start TEREC temperaturmätning Hjullyft Företagsstruktur Historik

TEREC temperaturmätning

Temperaturmätning i Otto-motorers förbränningsrum. Mätningen sker genom ett termoelement monterat i motorns tändstift. Tändstiftbearbetning sker i egna specialbyggda riggar. Utvecklingen av detta system har varit pågående i 10 år.

Produkter

• Tändstift med monterade termoelement.

• 1 kanals system

• 8 kanals system

• Fristående förstärkare och lågpassfilter för användning med externa adc enheter (t.ex. oscilloskop).

Under utveckling

• Ett system som bedömer knackningsrisken genom algoritmer under mätningen. Systemet är oberoende av extern dator. Analyser görs i realtid. Lysdioder på mätenheten visar status.